» Kirjutised » Jutlused
Jutlused
  Jutlus: Kolmainupha. Varjatud Jumal. 15.06.2014.aD
Jaan Nuga, 15.06.2014
Jutlused »

Ef 4:1-6 Paulus kirjutab:
Mina, kes olen vang Kristuse prast, kutsun teid les elama selle kutsumise vriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, ksteist sallides armastuses, ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud htsust.
ks ihu ja ks vaim, nagu te olete ka kutsutud heks lootuseks oma kutsumise poolest; ks Issand, ks usk, ks ristimine, ks Jumal ja kikide Isa, kes on kikide le ja kikide lbi ja kikide sees.

Tna on kolmainupha. Mis iganes pha phitsemise eesmrgiks on tsta esile mnd inimese elu eriliselt olulist tahku vi pidepunkti. Kolmainupha tstab esile inimese mistuse mannetust.
Ka kige paremal juhul suudame mista ja snastada vaid nhtusi, mille jaoks me keeles on snad olemas, mille jaoks inimkeeles on misted. Ei olegi phjust kneleda erinevate elanikkonna kihtide kasutatava snavara rikkusest ka palju lugenud inimesel lihtsalt ei saagi olla misteid selle kohta, mis jb inimkogemuse piiridest vljapoole.
Inimese mistmisvime jb inimlikkuse piiresse.
eldakse, et eksimine on inimlik, andestamine aga jumalik. Meie kigi elus on palju sellist, mida mistusega mista pole vimalik, mida saabki kogeda ksnes usalduse, aimduse ja tunnete kaudu. Seegi on inimlik.
Neid jutluse aluseks kuuldud ridu kirjutades oli Paulus tepoolest vangis. Tal tuli htelugu taluda kikesugust selle armastuse t tttu, mida ta paganate ehk matside seas tegi. Snal, mis ta kuulutas, oli vgi ja ega siis selle ilma vgevad vinud taluda sherdust kuulutust oma ue peal. Aga Paulus oli Rooma kodanik ja seeprast ei vinud teda kuskil provintsis kiirkorras hukka mista. Ikka ja jlle nnestus tal Jumala abiga oma vangistajaid veenda nnda, et neist mned koguni tee Jumala juurde leidsid.
Kui nd Paulus tleb, et ta on vang Kristuse prast, siis on tal igat pidi igus seda elda. Filiplastele kirjutab ta teisal: Kristus Jeesus on minu ktte saanud.
Ka kristlaseks olemist on vrreldud vangistusega. Niisamuti ka abielu vi mistahes muud vga lhedast suhet inimeste vahel. Me oleme ksteise vangid.
Vangistuse omaduseks on, et see piirab inimese valikuvabadust. Aga niisamuti on mistahes otsusega kui oled midagi ra otsustanud, siis samal hetkel langevad teised vimalused ra. Kui oled otsustanud hega abielluda, siis teistega semmimise vimalus langeb ra. Vi ka: kui oled hommikul vlja minnes he srgi kasuks otsustanud, siis see on otsustatud enam sul srgi vrvide vahel vimalust valida ei ole.
Aga kui sa seda valikut ei langetaks, kui sa end he srgi klge ei aheldaks, siis sa ei saakski kodust vlja minna.
Iga valikuga me piirame end, me justkui vangistame end selle otsuse alla, kuid samas avab iga valik meile ka uusi vimalusi edasi minekuks.
Kes end abikaasa klge ei ahelda, see jbki ringi kepsutama peas vaid ks mte: kuis end korrakski kellegi klge siduda.
Kes end Jumala vangi ei anna, sellele ei avanegi igavese ndsuse uks.
Iga samm edasi thendab enese piiramist. Enese piiramine jllegi thendab kellekski saamist. N: Kui ma veel Kanada eestlasi teenisin, siis kurtis ks ema oma poja rasket elukiku: teda nimelt edutati t juures, ka palka tsteti, kuid see thendas enesest mistetavalt, et ta pidi hakkama teiste suurte lemustega koos golfi mngimas kima. Ja see ei ole mitte odav lbu. Nnda siis thendas see edutamine suuremat tkoormust ja suuremaid vljaminekuid. Aga kes tahaks keelduda sellisest orjastavast sammust?
Kristlaseks saades pead arvestama samuti suurema tkoormuse ja suuremate vljaminekutega. Niisamuti, kui golfikeppe ei jagata tasuta ja aega muruvljakul tuleb osta, nii ei kerki ka kirikutornid tasuta ja jumalateenistuse pidamine neis lheb midagi maksma.
Aga mis kige thtsam: kristlaseks olemine on valik meie sdame jaoks, meie elu keskme jaoks. Kristuse vang ei saa olla patu ori. See thendab, et kik edasised otsused ja valikud tuleb teha lhtuvalt Jumala tahtest.
Esimene samm sellel teel on ristimine. See on alati esimene samm. Kuigi inimesele vib tunduda, et ta ju mtles Jumala peale enne ka, siis tegelik elu kristlasena algab seal, kus ka meie teod me snadest ja mtetest tunnistust annavad.
Ristimisele tulek on ajaliku inimese vastus igavese Jumala kutsele. Ristimine ise on Jumala tegu, millega ta meid oma perekonda vastu vtab.
See on algus, nnda astub inimene Jumala uedesse. Kuid kes tahaks vravasse seisma jda!?
Kui oled valiku teinud, kui oled Kristuse vangiks saanud, siis tuleb nd sellest lhtudes edasi minna, sirutuda mistuse piiridest vljapoole.
Jumal avas minu ees ukse vaimuliku ametisse ja ma astusin sisse. Jumal avas minu ees ukse siia Palamuse kogudusse ja ma astusin sisse. Nd on aastad mdunud ja mul tuleb ka siit edasi minna.
Enne veel, kui ma vaimulikuks ppima asusin, sai mulle koguduse rpes selgeks, et Jumalat tasub usaldada Tema avab meile just neid uksi, mis ongi meie jaoks parimad.
Kummaliselt tihti juhtub, et he vi teise valiku vi piirangu nnistus saab ilmsiks alles tagant jrele.
Kandideerisin Juuru koguduse petaja kohale nii sealse hooldajapetaja kui ka praosti kutsete peale. Neliphadel olid valimised, kuid valituks osutus hoopis kogudust teeninud diakon, kes nd saab preestri phitsuse.
Nd ndala sees selgus, et seoses mberkorraldustega meditsiinippes ei oleks mu kallis abikaas saanudki Tallinnas oma pinguid jtkata ainus vimalus on juba alulgi jutuks olnud Prnu. Ja eks Prnu praostkonnas on ka kige suurem vaimulike pud seal on kige vhem vaimulikke koguduste hulgaga vrreldes.
Eks nis siis, mis Jumal minuga ette vtab. Aga ma loodan kll teenida kirikut ja kogudusi ning ma palun, et minu valikutest viks kasu tulla Jumala rahvale kikjal mu mber.
Sedasama nnistust palun teilegi: et Jumal liidaks meid heks pereks, et need peresidemed viksid olla tugevamad kigist me mistuse riuklikest kikudest, et need oleksid rajatud armastusele.
Ja Jumala rahu, mis on lem kui kogu mistmine, hoidku meie sdamed ja mtted Kristuses Jeesuses. (Fl 4,7)AAMEN

 « Tagasi
EELK Palamuse Püha Bartholomeuse Kogudus | Köstri allee 1 Palamuse 49 226 Jõgevamaa | tel: 776 0585