» Koguduse vara
Koguduse vara

Koguduse ja kiriku suurimaks varaks on Jumala ilmutus snas ning sakramendis ja inimesed, kes seda ilmutust oma sdames kannavad, tunnistuseks ka teistele.
"See aare on meil aga saviastjates, et vrratult suur vgi oleks Jumala oma ja ei midagi meist." (2Kr 4,7) See thendab, et kik ajalikud ja kega katsutavad vormid Jumala ve ja vaimu mber on ige vhevrtuslikud ja haprad. Saviastjal puudub omaette vrtus, saviastjat vrtustab vaid tema sisu ja vime seda sisu kanda.

Ometi on sisu kandmiseks astjat tarvis. Jumala armu, Tema sna ja sakramenti vahendab meile siin ajalikus elus nhtav ja kega katsutav Kirik, meie ed ja vennad Kristuses.
Palamuse kogudus, niisamuti kui iga teinegi kogudus, teeb oma td vaid annetustest saadud tulude toel. Ka kinnisvara vi mistahes muu vara, mis kogudusele kuulub, on soetatud annetuste kaudu. Omavalitsusel ega riigil ei ole mingit kohustust koguduse td toetada, samas on aeg-ajalt leitud koguduse ts toetust vrivat ja mneski omavalitsuses saab kogudus eelarvest tegevustoetust vrdsetel alustel seltside ja hingutega.

Riigilt on Palamuse kogudus saanud viimastel aastakmnetel abi kiriku katuse vahetamiseks ja altarimaalide ning kujude renoveerimiseks, kuna need on kogu rahvale vrtuslikuks varaks tunnistatud.
Palamuse vald ei ole paraku viimastel aastatel koguduse ts toetust vrivat leidnud.Pigem toetab kogudus omavalitsust sellega, et niidab ja koristab lehti Palamuse asulakeskuse pargist. Valla makstav tasu pargi kasutamise eest mitmesuguste ettevtmiste raames kattis 2010.asellest kulust umbkaudu poole.
Palamuse vald on enda hooleks vtnud heakorra ja matmise korraldamise kogudusele tagastatud kalmistul - eks sinna kalmistule maetakse ju kiki usutunnistusele vaatamata. Koguduse t toetamiseks viks seda pidada sama palju, kui arstiabi, sotsiaalhoolekande vi koolit korraldamist - kui riik ja omavalitsus seda maksumaksjailt kogutud rahadega ei teeks, siis peaks kogudus need td uuesti enese peale vtma.

Eks kigile meeldivad kaunis kirik ja kiriku park ning rahvamaja soojad ruumid. Aga kige selle lalpidamine vtab omajagu raha. Niteks rahvamajas asuvate ruumide ktte, elektri ja muu taolise eest maksis kogudus vallale 2010.a igal ndalal keskmiselt 1100 krooni. Ka kiriku temperatuuri hoidmine soojakraadide poolel ei ole sugugi odav. Aga need on kigest kinnisvara hooldamise kulud, sisuline t ja selle kulud on jutegelikult olulisemadki.

Oma nimelise annetusega koguduse t toetamine on ks koguduseliikme kohustusi. Inglastel on kneknd, mis tlkes klab: "Pane oma raha sinna, kus su snad on." Meile meeldib ju melda, et me ht vi teist asja thtsaks peame, kuid mtlemisest ksi on vhe - seda tuleb ka tegudega vlja nidata.
Kirikuvalitsus on mranud soovituslikuks liikmeannetuse summaks vhemalt 1% vljaminekuist. Oluline on just see, et kirikule annetades ei arvestaks inimene mitte oma sissetulekuid, vaid seda, millele ta enese ksutuses olevaid vahendeid kulutab. Koguduseliikmed on kik, kes on ristitud; koguduse tiskogu liikmeteks saavad aga olla vaid need, kes on eelmise vi jooksva aasta sees armulaual kinud ning kulutusi tehes ka oma kogudust meeles pidanud.

Rmu ja tnuga vtame vastu iga annetuse koguduse t hks, ka neilt, kes meie koguduse liikmed pole, vi ka asutustelt ja ettevtetelt.
Kui arvate, et Palamuse kogudus ehk millegi sellisega tegeleb, mis teile oluline ja vajalik tundub, siis saate oma toetuse koguduse tle anda kirikus vi saata arvele:
1120162869
EELK Palamuse kogudus

Kui lisate selgitusse oma isikukoodi, siis saate annetuse summalt tuleval aastal tulumaksu tagasi (annetused ei kuulu Eesti riigis tulumaksustamisele).

From aboard:
EELK Palamuse kogudus
IBAN: EE192200221016378547
Swedbank; Bic: HABA EE2X
Liivalaia 8, Tallinn, Estonia

EELK Palamuse Püha Bartholomeuse Kogudus | Köstri allee 1 Palamuse 49 226 Jõgevamaa | tel: 776 0585